เกี่ยวกับเรา

  

 

ผลิตภัณฑ์กรีนรีแลกซ์ ถือกำเนิดขึ้นในปี 2004 โดยทางบริษัท ฯ มีความมุ่งมั้นตั้งใจที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นธรรมชาติปราศจากสารเคมี  โดยเราเริ่มตั้งแต่มีแปลงเพาะปลูกสมุนไพรธรรมชาติเป็นของเราเอง ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดปราศจากสารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จึงทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กรีนรีแลกซ์ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 

GreenRelax Products started in 2004.We have attention to produce the highest quality herbal,Thai traditional spa based products and offer way to balancing and restorative experiences.

Our organic farming and factory are based in Sukhothai Province ,Northern Thailand. All products are made from plants/herbs blended of 100 % natural and all of them are also chemical free.