หน้าแรก

     

 

 

 

ในปัจจุบันวิถีชีวิตที่เคร่งเครียดและรีบเร่ง รวมถึงการใช้ร่างกายในอิริยาบทที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ร่างกายมีความเมื่อยล้า กล้ามเนื้อเกร็ง ทำให้มีอาการปวดเมื่อย และต้องการผ่อนคลาย คนไทยมีการใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว มาช้านาน ได้แก่ การนวด การประคบด้วยสมุนไพร เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กรีนรีแลกซ์ได้นำภูมิปัญญาไทย คือการประคบด้วยสมุนไพร มาผลิตเป็นแผ่นประคบสมุนไพร โดยปรับให้รูปแบบทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน แต่ยังคง ผลิตจากพืชสมุนไพรไทย ที่มีคุณสมบัติหรือตัวยาเพื่อช่วยให้ คลายความเมื่อยล้า ลดอาการตึง หรือแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ  โดยผลิตภัณ์กรีนรีแลกซ์ คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี จากแปลงเพาะปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ คุณจะได้สัมผัสกับความผ่อนคลายจากสมุนไพรธรรมชาติอย่างแท้จริง